III Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli

30.10.2018r. – SPODEK


KOMUNIKAT

ORGANIZATOR

·         Uczniowski Klub Sportowy „21 Podlesie”

PARTNERZY

·         Katowice – Miasto Gospodarz

·         Urząd Marszałkowski Katowice

·         Szkoła Szachowa 64 Pola – Ewa i Łukasz Brożek

·         Śląski Związek Szachowy

·         Fundacja Lotto

PATRONAT MEDIALNY

·         TVP 3 Katowice

TERMIN I MIEJSCE

·         30 października 2018r.

·         Katowice, Spodek,  Aleja W. Korfantego 35

CELE

·         Popularyzacja Królewskiej Gry

·         Wyłonienie najaktywniejszych szkół i przedszkoli

·         Promocja szachów wśród szkół i przedszkoli

·         Wyłonienie najlepszych zawodników w grupach
Uczczenie 100 rocznicy odzyskanie przez Polskę Niepodległości

HARMONOGRAM TURNIEJU

·         8:45 – 9:45 przyjazdy uczestników

·         10:00 – Runda I

·         10:45 – Oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw

·         11:00 – Runda II

·         11:35 – Runda III

·         12:10 – Runda IV

·         12:45 – Runda V

·         13:20 – Runda VI

·         13:55 – Runda VII

·         15:00 – Zakończenie turnieju wraz z wręczaniem nagród.

 

UCZESTNICTWO

·         w zawodach mogą wziąć udział wychowankowie przedszkola, uczniowie klas I-VIII (rocznik 2004 i młodsi), uczniowie gimnazjów (rocznik 2003 i młodsi), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (rocznik 1999 i mł.)

·         warunkiem dopuszczenia do startu jest:

- terminowe zgłoszenie zawodników: do dnia 19 października 2018r.

- opłacenie wpisowego w wysokości 15 zł (do wyczerpania limitu miejsc 1000 os)
na konto klubu : PKO S.A. 31 1240 1330 1111 0010 2159 4204

- posiadanie legitymacji szkolnej (nie dotyczy przedszkoli)

- przybycie na pierwszą rundę zgodnie z harmonogramem

W 2018 roku liczba miejsc ograniczona do 1000 uczestników.
O przyjęciu na listy startowe decyduje data pełnego zgłoszenia:
zgłoszenie + wpłata wpisowego na konto

·         Istnieje możliwość zgłoszenia zawodników po wyczerpaniu limitu miejsc po opłaceniu wpisowego w wysokości
30 zł od zawodnika.

ZGŁOSZENIA

·         Zgłoszenia udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w szachach należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.szachowekatowice.pl w terminie do 19 października 2018r.

·         Potwierdzeniem dokonania poprawnego zgłoszenia jest obecność zawodnika na liście startowej opublikowanej na stronie turnieju www.szachowekatowice.pl Zawodnicy będą wpisywani na listę startową po odnotowaniu wpłaty wpisowego na konto organizatora: Bank PKO S.A. 31 1240 1330 1111 0010 2159 4204

SYSTEM ROZGRYWEK

·         Zawody będą rozegrane system szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 10 minut dla zawodnika
w następujących grupach turniejowych:

Przedszkola:                                                                                    Gimnazja

- Przedszkola – dziewczęta                                                       - Gimnazja dziewczęta

- Przedszkola – chłopcy                                                                              - Gimnazja chłopcy

Szkoły Podstawowe:                                                                   Szkoły Ponadgimnazjalne

- klasy I – dziewczęta                                                                      - dziewczęta

- klasy I – chłopcy                                                                             - chłopcy

- klasy II – dziewczęta

- klasy II - chłopcy

- klasy III – dziewczęta

- klasy III - chłopcy

- klasy IV – dziewczęta

- klasy IV - chłopcy

- klasy V – dziewczęta

- klasy V - chłopcy

- klasy VI - dziewczęta

- klasy VI – chłopcy

- klasy VII - dziewczęta

- klasy VII – chłopcy

- klasy VIII – dziewczęta
- klasy VIII - chłopcy

·         W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i kodeks szachowy PZSzach. W zawodach przegrywa drugie prawidłowo zareklamowane nieprawidłowe posunięcie. Pierwsze nieprawidłowe posunięcie pozostaje bez konsekwencji.

·         W przypadku grup liczących powyżej 200 zawodników, organizator może podzielić grupę ze względu na ranking.

OCENA WYNIKÓW

·         Za zwycięstwo przyznajemy 1 punkt.

·         Za remis 0,5 punktu

·         Za przegraną 0 punktów

Wyniki indywidualne
Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:

1.       Suma zdobytych punktów

2.       Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych)

3.       Wartościowanie pełne Buchholza

4.       Liczba Zwycięstw

5.       Progress

Wyniki drużynowe (podane do 7 dni po zakończeniu turnieju na stronie internetowej)

Kolejność miejsc ustala się wg następujących kryteriów:

Sumowane są wyniki drużynowe z każdej z grup w danych typach szkół.

1.       Suma punktów dwóch najlepszych zawodników w danej grupie

2.       Najwyższe miejsce indywidualne dowolnego zawodnika z danej szkoły

3.       Miejsce drugiego i kolejnych zawodników z danej szkoły aż do wyłonienia zwycięzcy

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

·         Nagrody indywidualne
- Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej grupie otrzymują puchary, medale, dyplomy,

- wszyscy zawodnicy grupy przedszkolnej otrzymają pamiątkowe medale

- wszyscy chętni otrzymają pamiątkowe dyplomy

- wszyscy uczestnicy otrzymają paczkę ze słodyczami

FINANSOWANIE

·         Koszty wpisowego pokrywa uczestnik zawodów lub delegująca go szkoła/przedszkole.

·         Koszty organizacji turnieju ponosi organizator.

·         Koszty uczestnictwa: dojazd, wyżywienie, ubezpieczenie ponoszą delegujące zawodników szkoły lub rodzice.

SĘDZIOWANIE

·         Zawody prowadzi sędzia główny turnieju wraz z sędziami grupowymi. Od decyzji sędziego grupowego zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

INNE

·         Opiekę nad dziećmi podczas zawodów sprawują ich opiekunowie (nauczyciele, rodzice).

·         Wszystkie osoby obecne podczas turnieju (zawodnicy, opiekunowie, itp.) ubezpieczają się we własnych zakresie

·         Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego w trakcie trwania zawodów.

·         Przy sali gry czynny będzie bufet oraz sklepik szachowy.

·         Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu (komunikatu) oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora w celach związanych z turniejem i działalnością UKS 21 Podlesie zgodnie z rozporządzeniem RODO – szczegółowe informacje w załączniku nr 1 do komunikatu.

·         Zdjęcia wykonywane uczestnikom zawodów będą publikowane na www.szachowekatowice.pl, w mediach społecznościowych
i innych w celach promocji turnieju oraz działań Uczniowskiego Klubu Sportowego 21 Podlesie

·         Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Klauzula RODO

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcieliśmy Panią/Pana poinformować, że Administratorem danych

osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie z siedzibą w Katowicach ul Malczewskiego 1 zwany dalej

Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania i przekazania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością klubu, organizacją zawodów oraz promocją  klubu.

Przekazywanie danych innym podmiotom odbywa się wyłącznie w celach związanych z organizacją turniejów/zawodów oraz działaniami związanymi z prowadzeniem klubu.

Na podstawie przepisów RODO ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Można tego dokonać w formie pisemnej na adres klubu lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.